>> Materiaalinfo     >> WPC

WPC - Wood Plastic Composite

Versie: september 2018

WPC bestaat uit natuurvezels, kunststof en additieven in een verhouding van ca. 60/35/ 5 % en heeft daardoor typische eigenschappen.  Zo zet kunststof bij temperatuursveranderingen uit of krimpt het. Natuurlijke vezels zwellen op door vocht en veranderen van kleur door Uv-straling.

 

Kleurverschillen door verschillende weersomstandigheden en productieverschillen kunnen voorkomen bij latere aanvullingen van bestaande schuttingen of bij het gebruik van losse profielen.

Ook bij individuele schermsets kunnen kleurverschillen aanwezig zijn.
Deze kleurverschillen zijn geen reden zijn tot klacht!

WPC kan bij temperatuurschommelingen, permanent watercontact en ongelijke blootstelling aan het weer kromtrekken, watervlekken en zogenaamde “regenstrepen” vertonen en verweren. 

Afhankelijk van de weersintensiteit (Uv-straling/neerslag) wordt de gewenste blekere doelkleur na zowat 1 - 2 jaar bereikt. Voorbeelden van kleurstabilisering vindt u  hier.

WPC kan bij zonnestraling sterker opwarmen dan hout of steen. Op plaatsen die aan een langere zonnestraling blootgesteld staan of in windbeschutte locaties kan gebruik met direct huidcontact (blootvoets) tijdelijk beperkt zijn.

WPC

Het oppervlak van klassiek WPC 
is niet korrelig en zonder structurering. In tegenstelling tot de oppervlakken van BICOLOR en PLATINUM lijkt het rustiger in kleur en uitzicht.

Product referenties


WPC BICOLOR

Hier werd de klassieke WPC in een speciale technische behandeling met andere verfpigmenten gemengd. De aldus ontstane structuur en pigmentering laat het materiaal met zijn kleurnuances natuurlijk lijken. Elk profiel is daardoor qua oppervlak verschillend. Afwijkingen tussen losse artikelen of productie-reeksen zijn een materiaal- en productietechnisch gegeven en onvermijdbaar.

Product referenties


WPC PLATINUM

WPC PLATINUM elementen bestaan uit een WPC holkamerprofiel met een bijkomende speciale bekledingsmantel. Daardoor zijn de profielen nog meer vlekresistent en waterafstotender dan de "normale" WPC profielen.

Product referenties

  • SYSTEEM WPC PLATINUM/ PLATINUM XL
  • DREAMDECK WPC PLATINUM

Speciaal voor WPC terrasplanken geldt:

Onder ongunstige omstandigheden kan het bij WPC terrasplanken tot een elektrostatische oplading komen en
bij contact met metalen voorwerpen tot een voelbare ontlading leiden.
Dit is een bekende, typische eigenschap van het materiaal.
Door de typische productie en de zeer droge natuurvezels is WPC is een zeer traag materiaal.
WPC profielen hebben daarom tot drie jaarcycli nodig om zich aan de omgevingsomstandigheden aan te passen.
De uitzettingsregels in de montagehandleiding DREAMDECK WPC moeten in acht worden genomen.

De gebruikelijke productie- en lot fluctuaties evenals de basis materiaaleigenschappen van WPC zijn geen grond voor klachten.

SYSTEEM profielplankenscherm in klassiek WPC in grijs


Klassiek WPC bij JUMBO WPC bruin: Profielen fijn gegroefd, aan de randen geborsteld


DESIGN WPC ALU zand


WPC terrasplanken met hout-reliëfstructuur

 

DREAMDECK WPC PLATINUM bruin

Transport, stockering, verwerking 

Bewaar WPC-materialen droog en beschermd tegen zonnestraling!

Niet gemonteerde schermen kunnen zich bij verkeerde, d.w.z. niet rechtopstaande stockering, vervormen.

De goederen zijn beschermd tegen regen en mogen niet in direct zonlicht worden opgeslagen om oververhitting van de WPC te voorkomen.

Vermijdt een montage bij vorst of grote hitte en verwerk best bij een buitentemperatuur tussen +5°C en +25°C. 


Verwerking

De WPC profielen kunnen met hardmetalen werktuigen verzaagd worden.

Onderhoud

Onderhoudsvriendelijk, maar niet onderhoudsvrij!

Reinig WPC profielen met warm water en reiniger op basis van azijn.

Zware vervuiling kunt u verwijderen met een schuurborstel. Sporen van gebruik (lichte krassen)
kunnen worden herwerkt met schuurpapier. Altijd in de richting van het vezelverloop / lengterichting werken. Vooraf uittesten op een later niet zichtbare plek.

Belangrijk: Gebruik geen oplosmiddelen of kalkhoudende reinigers daar deze door het oppervlak heen kunnen dringen en er gevaar voor verkleuring bestaat. 

Bladeren en vruchten van bomen of struiken kunnen op WPC elementen een natuurlijke voedingsstof voor sporen zijn. Bovendien kunnen plantaardige inhoudsstoffen (zoals tannines), maar ook lang eraan vastzittende vogelpoep leiden tot blijvende verkleuring van het oppervlak


Vlekken op het oppervlak:

Productie gerelateerde residuen/schuurstof of plantaardige/organische stoffen, ook wel "biofilm" genoemd, worden door snel condenserend water of neerslag opgelost en kunnen vlekken, de zogenaamde "regenstrepen", achterlaten. Verwijder ze met normale huishoudelijke reinigingsmiddelen op basis van azijn. gebruik warm water en een harde schuurborstel. Daarbij steeds in de lengterichting/vezelverloop van de profielen werken, tenslotte grondig afspoelen met  proper water!  

Tip: Na de montage van een WPC schutting adviseren wij een basisreiniging. 


Schimmel op het oppervlak:

Kleine donkerzwarte, oppervlakkige schimmelvlekken kunnen voorkomen op WPC elementen die buiten
opgesteld staan. In deze gevallen betreft het een aantasting van schimmelsporen die via de lucht
overgedragen worden. Deze getroffen plekken kunnen worden gereinigd met behulp van chloorhoudende huishoudelijke reinigingsmiddelen. Hierbij de aangetaste plekken met de reiniger (volgens aanwijzingen producent doseren) behandelen: met een borstel gelijkmatig aanbrengen, laten inwerken (inwerktijd respecteren) en met proper water afspoelen.

De chloorhoudende reiniger mag niet indrogen op het oppervlak, er mogen geen residuen blijven.
Indien dit dan toch zou gebeuren, gaan die plaatsen verbleken.
Test eerst voorzichtig de reiniging op een niet zichtbaar vlak.


SYSTEEM WPC antraciet - tijdelijke vlekvorming door de regen opgeloste deeltjes


Vochtvlekken/ schimmel op het WPC oppervlak


Speciale eigenschappen voor JUMBO WPC

 1. Productieresten bij de schroefverbindingen van de JUMBO WPC-profielen


De genoemde eigenschappen van de JUMBO WPC schuttingselementen zijn onvermijdelijk volgens de huidige stand van de techniek en vormen daarom geen reden tot klacht.

  1. Door de schroeven in te draaien kunnen er op de rand bramen worden gevormd die eenvoudig met een schuurspons kunnen worden verwijderd. 
  2. Na productie zijn de individuele schuttingprofielen droog en absorberen het vocht pas na montage op het scherm op de expeditieroute en veranderen daardoor van afmeting. Dit kan ertoe leiden dat de handgeschroefde schuttingselementen verschillende schroefdieptes kunnen hebben.
  3. WPC-typische en te accepteren "krassen" die binnen ongeveer 2 maanden verdwijnen door verwering of die gemakkelijk kunnen worden verwijderd met een schuurspons.