Privacyverklaring


§ 1 Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

(1) Hieronder informeren wij u over het verzamelen van persoonsgegevens als u onze website gebruikt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op u persoonlijk, bijv. naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.


(2) Verwerkingsverantwoordelijke volgens art. 4 lid 7 Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is:

Brügmann TraumGarten GmbH, Kanalstraße 80, 44147 Dortmund, Duitsland
Tel.: +49 (0)231 - 9986200
E-mail: datenschutz@traumgarten.de

Onze functionaris voor gegevensbescherming bereikt u via:
AGAD Service GmbH, Waldring 43-47, 44789 Bochum, Duitsland
Tel.: +49 (0)234 - 28253320
E-mail: datenschutz@agad.de

en via ons postadres onder vermelding van “Der Datenschutzbeauftragte” (functionaris voor gegevensbescherming).


(3) Als u contact met ons opneemt per e-mail of via een contactformulier worden de door u verstrekte gegevens (e-mailadres, evt. naam) door ons opgeslagen om antwoord te kunnen geven op uw vragen.Het verstrekken van verdere informatie is vrijwillig en dient alleen om eenvoudiger contact met u op te kunnen nemen en uw aanvraag te beantwoorden. Wij wissen de in dit verband verzamelde gegevens, nadat het opslaan niet meer noodzakelijk is, of wij beperken de verwerking, als wij wettelijk verplicht zijn om ze te bewaren.


(4) Als wij voor bepaalde functies van ons aanbod dienstverleners inschakelen en opdracht geven of uw gegevens willen gebruiken voor marketingdoeleinden, informeren wij u zoals hieronder beschreven staat over de gang van zaken. Wij benoemen ook de vastgelegde criteria voor de opslagperiode.


Datenschutz


§ 2 Uw rechten

(1) U hebt jegens ons de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

Recht van inzage,

 • Recht op rectificatie en wissing van gegevens,
 • Recht op beperking van de verwerking,
 • Recht van bezwaar tegen de verwerking,
 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens.

(2) U hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

 

§ 3 Verzamelen van persoonsgegevens als u onze website bekijkt

(1) Wanneer u de website uitsluitend voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonlijke gegevens die uw browser naar onze server stuurt. Als u onze website wilt bekijken verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om u onze website te laten zien en de stabiliteit en veiligheid te waarborgen (op basis van art. 6 lid 1 zin 1 punt f AVG): 

 • IP-adres
 • datum en tijdstip van de aanvraag
 • tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • inhoud van de opgevraagde pagina (concrete pagina)
 • HTTP-statuscode
 • overgedragen hoeveelheid data
 • website, van waaruit de aanvraag komt
 • browser
 • besturingssysteem en gebruikersomgeving
 • taal en versie van de browsersoftware.

 

(2) Naast de hiervoor genoemde gegevens worden er als u onze website gebruikt cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen en toegekend aan uw browser en daarna bepaalde informatie sturen naar de server van degene die het cookie geplaatst heeft (in dit geval wij).  Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen op uw computer overdragen. Ze zijn bedoeld om het aanbod op internet in totaal gebruikersvriendelijker en effectiever te maken. 

(3) Gebruik van cookies: 

a) Deze website gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan omvang en functioneren hieronder worden toegelicht: 

 • transient cookies (zie b)
 • persistent cookies (zie c). 

b) Transient cookies worden automatisch gewist als u de browser afsluit. Hiertoe behoren met name sessiecookies. Die slaan de sessie-ID op, waarmee verschillende aanvragen van uw browser gekoppeld kunnen worden aan de gemeenschappelijke sessie. Zo kan uw computer herkend worden als u weer terugkeert naar onze website. De sessiecookies worden gewist als u uitlogt of de browser afsluit.

c) Persistent cookies worden automatisch gewist na een bepaalde periode, die per cookie kan verschillen. U kunt de cookies altijd wissen in de veiligheidsinstellingen van uw browser.

d) U kunt uw browserinstellingen volgens uw wensen configureren en bijv. het accepteren van cookies van derden of alle cookies weigeren. Wij wijzen u erop dat u in dat geval niet alle functies van deze website goed kunt gebruiken.

e) Wij gebruiken cookies om u voor volgende bezoeken te kunnen identificeren als u een account bij ons heeft. Anders moet u bij ieder bezoek opnieuw inloggen.

  

§ 4 Verdere functies en aanbod van onze website 

(1) Naast het gebruik voor uitsluitend informatieve doeleinden bieden wij verschillende diensten aan waarvan u gebruik kunt maken. Hiervoor moet u doorgaans verdere persoonsgegevens verstrekken, die wij gebruiken om de prestatie te leveren. De hierboven genoemde beginselen voor gegevensverwerking zijn hierop van toepassing. 

(2) Voor het verwerken van uw gegevens schakelen wij deels externe dienstverleners in. Deze zijn zorgvuldig geselecteerd, moeten zich aan onze instructies houden en worden regelmatig gecontroleerd. 

(3) Voorts kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derden, wanneer wij acties, prijsvragen, sluiten van overeenkomsten of soortgelijke prestaties samen met partners aanbieden. Nadere informatie hierover ontvangt u bij verstrekking van uw persoonsgegevens of hieronder in de beschrijving van het aanbod. 

(4) Indien onze dienstverleners of partners gevestigd zijn in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) wordt u over de gevolgen hiervan geïnformeerd in de beschrijving van het aanbod.

  

§ 5 Bezwaar tegen of intrekken van toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens

(1) U kunt uw toestemming voor verwerking van uw gegevens te allen tijde intrekken.  Een dergelijke intrekking heeft invloed op de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens, nadat u deze aan ons hebt verstrekt. 

(2) Indien wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op een belangenafweging, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is het geval als verwerking in het bijzonder niet nodig is voor het nakomen van een overeenkomst met u, wat door ons in de volgende beschrijving van de functies wordt beschreven. Wij verzoeken u bij het maken van bezwaar aan te geven waarom wij uw persoonsgegevens niet zo mogen verwerken zoals door ons wordt gedaan. In het geval van een gegrond bezwaar zullen wij de situatie onderzoeken en ofwel de gegevensverwerking staken of aanpassen, of u wijzen op de dwingende gerechtvaardigde gronden, op basis waarvan wij de verwerking zullen voortzetten. 

(3) Uiteraard kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van reclame en gegevensanalyse.

Om bezwaar te maken in verband met reclamedoeleinden kunt u contact opnemen met: 

Brügmann TraumGarten GmbH, Kanalstraße 80, 44147 Dortmund, Duitsland

Tel.: +49 (0)231 - 9986200

E-mail: datenschutz@traumgarten.de

  

§ 6 Nieuwsbrief (alleen voor commerciële klanten) 

(1) Door uw toestemming te geven kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief met informatie over nieuwe, interessante aanbiedingen. In de toestemmingsverklaring worden de producten en diensten waarvoor reclame wordt gemaakt vermeld. 

(2) Voor het aanmelden voor onze nieuwsbrief gebruiken wij een double opt-in. Dat houdt in dat wij na aanmelding een e-mail sturen naar het aangegeven e-mailadres, waarin wij u vragen te bevestigen dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Bevestigt u de aanmelding niet binnen [24 uur], dan wordt uw informatie geblokkeerd en na een maand automatisch gewist. Daarnaast slaan wij het door u gebruikte IP-adres en het tijdstip van aanmelding en bevestiging op. Dit doen wij om uw aanmelding aan te kunnen tonen en eventueel misbruik van uw persoonsgegevens op te kunnen helderen. 

(3) De enige verplichte informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het verstrekken van andere, afzonderlijk gemarkeerde gegevens is vrijwillig. Deze informatie wordt gebruikt om uw persoonlijk aan te kunnen spreken. Na uw bevestiging slaan wij e-mailadres op voor het toesturen van de nieuwsbrief. Juridische grondslag is art. 6 lid 1 zin 1 punt a AVG. 

(4) U kunt uw toestemming voor het toesturen van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken en u afmelden van de nieuwsbrief. U kunt uw toestemming intrekken door te klikken op de afmeldlink in iedere e-mailnieuwsbrief, een e-mail te sturen naar fachhandel@news.traumgarten.de of een bericht te sturen naar het in de colofon vermelde aanspreekpunt.


§ 7 Gebruikersregistratie 

(1) Voor onze online-ontwerptools zoals bijv. Zaun-Planer (hekkenplanner), WINNETOO-planner, BINTO-planner, Gartenhaus-planner (tuinhuisjesplanner) kunt u een gebruikersaccount aanmaken om eigen ontwerpen te beheren.

Aanmelden is niet noodzakelijk. Het gebruikersaccount is een extra service voor gebruikers die hun ontwerpen graag comfortabel willen beheren.

(2) Als u een account aanmaakt worden uw gebruikersnaam en e-mailadres opgeslagen. Deze gegevens zijn nodig om de opgeslagen ontwerpen te koppelen aan uw gebruikersaccount en het wachtwoord indien nodig te resetten.

(3) Het gebruikersaccount kunt u zelf te allen tijde wissen als u ben ingelogd. Of u stuurt een e-mail naar datenschutz@traumgarten.de om uw gebruikersaccount te laten wissen.

   

Analysetools: 

Gebruik van eTracker

 

(1) Deze website gebruikt tools van etracker GmbH (http://www.etracker.com) om gegevens te verzamelen en op te slaan voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. Op basis van deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruiksprofielen worden opgesteld. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die lokaal in het cachegeheugen van de internetbrowser worden opgeslagen van degene die de website bezoekt. De cookies zorgen ervoor dat de internetbrowser weer wordt herkend. De met de etracker-tools verzamelde gegevens worden zonder de apart verleende toestemming van de betrokkene niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en niet samengevoegd met persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem. U kunt uw toestemming voor het verzamelen en opslaan van gegevens te allen tijde intrekken. Haal mij uit de eTracker-telling. 

(2) Wij gebruiken eTracker om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Op basis van de gewonnen statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter maken. De verzamelde gegevens worden langdurig opgeslagen en onder pseudoniem geanalyseerd. Juridische grondslag voor het gebruik van eTracker is art. 6 lid 1 zin 1 punt f AVG. 

(3) Informatie derde aanbieder: etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Duitsland; https://www.etracker.com/de/datenschutz.html. Juridische grondslag voor het gebruik van eTracker is art. 6 lid 1 zin 1 punt f AVG.